Deniska z Desné

Deniska z Desné
Nález 13.7.2020 Desná v Jizerských Horách !
Hledáme majitele dospělé ,dobře živené kočky ,která byla odchycena a předána nálezcem strážníkům MP Desná.
Kočička v době odchytu-nálezu byla již kastrovaná.